Protokoll från årsmötet

Protokollet från årsmötet som hölls den 20 maj 2021 finns att läsa här.