Fosfor som en resurs.

Vattenrådet ansökte om extra pengar för att jobba med fosfor i sediment och med fokus på fosfor som en resurs. Vi vill lyfta medvetenheten runt fosfor som en resurs och att upptaget sediment är en resurs som innehåller fosfor. Vi ser att det finns oanade möjligheter att jobba med sediment och fosforfällor, dock är fällorna små och det finns behov att påvisa nyttan av att upptaget sediment som innehåller fosfor är en resurs att ta vara på.
2019-11-21 beviljades ansökan på 70 000 kronor. Ansökan är indelad i 2 delar en med fysiska åtgärder ( restaurering av sedimentfälla och våtmark) och en del är kunskapsbyggande genom föreläsning, provtagning, hitta lämplig avsättning, värdefull resurs mm. Projektet slutredovisas dec 2020.