På denna finns länkar till dokument, såsom rapporter och protokoll.

Protokoll & Minnesanteckningar

Styrelsemöte 12 oktober 2023

Styrelsemöte 20 april 2023

Årsmöte 8 juni 2023

Årsmöte 5 maj 2022

Styrelsemöte 18 mars 2021

Årsmöte 20 maj 2021

Årsmöte 28 maj 2020

Styrelsemöte 26 november 2020

Rapporter


* Vik för vik Åtgärdsförslag för en förbättrad ekologisk status i Grisbäckens mynningsområde

Elprovfisken
* Elprovfiske 2017
* Elprovfiske 2018
* Elprovfiske 2019
* Elprovfiske 2021

*Elprovfiske 2023