På denna finns länkar till dokument, såsom rapporter och protokoll.

Protokoll & Minnesanteckningar

Årsmöte 2 maj 2024

Protokoll 2 maj 2024
Bilaga 1 verksamhetsberättelse 2023
Bilaga 2 Revisionsberättelse 2023
Bilaga 3 resultat och Balansräkning 2023
Bilaga 4 Verksamhetsplan samt budget 2024
Bilaga 5 Inbjudan granskning av ÖP.

Styrelsemöte 12 oktober 2023

Styrelsemöte 20 april 2023

Årsmöte 8 juni 2023

Årsmöte 5 maj 2022

Styrelsemöte 18 mars 2021

Årsmöte 20 maj 2021

Årsmöte 28 maj 2020

Styrelsemöte 26 november 2020

Rapporter


* Vik för vik Åtgärdsförslag för en förbättrad ekologisk status i Grisbäckens mynningsområde

Elprovfisken
* Elprovfiske 2017
* Elprovfiske 2018
* Elprovfiske 2019
* Elprovfiske 2021

*Elprovfiske 2023