Här hittar du  Norra Möre, Ljungbyåns och Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråds föreläsningsserie om vatten: Föreläsningsserie om vatten

Filmer om strukturkalkning: