Projekt ”Vattenhållande- & fosforreducerande åtgärder”

Torsås kommun har beviljats medel för ett projekt med vattenhållande- och fosforreducerande åtgärder. Projektet kommer att löpa fram till december 2023.

I projektet är målet att utföra flera olika åtgärder på lämpliga platser inom hela kommunen. Exempel på åtgärder är dikesproppar och andra vattenhållande åtgärder i skog, fosforfällor och våtmarker med eventuell bevattningsfunktion, strukturkalkning m.m.
Tanken är också att det ska genomföras kompetenshöjande aktiviteter, fältvandringar mm.

Är du intresserad av att göra åtgärder eller vill veta mer om projektet är du varmt välkommen att kontakta samordnaren för projektet, Pernilla Landin på mail Pernilla.Landin@torsas.se eller telefon 010-35 33 187.