Projekt ”Vattenhållande- & fosforreducerande åtgärder”

Torsås kommun har beviljats medel för ett projekt med vattenhållande- och fosforreducerande åtgärder. Projektet kommer att löpa under tre år och en samordnare har anställts på kommunen för att driva projektet framåt.

I projektet är målet att utföra flera olika åtgärder på lämpliga platser inom hela kommunen. Exempel på åtgärder är dikesproppar och andra vattenhållande åtgärder i skog, fosforfällor och våtmarker med eventuell bevattningsfunktion, strukturkalkning m.m.
Tanken är också att det ska genomföras kompetenshöjande aktiviteter, fältvandringar och möten längre fram i projektet om omständigheterna tillåter.

Är du intresserad av att göra åtgärder eller vill veta mer om projektet är du varmt välkommen att kontakta samordnaren för projektet, Johanna Eriksson på mail johanna.eriksson@torsas.se eller telefon 0486-331 92.