Visning av nyrestaurerad sträcka i Brömsebäcken

Måndagen den 1 april, annandag påsk kl. 10:30~12:30.
Då visa vi en delsträcka i Brömsebäcken som har återmeandrats.
Åtgärden visades under hållbarhetsveckan i höstats, då var det torrt, nu visar vi hur åtgärden ser ut med vatten.

Vi träffas på gårdsplanen hos Lennart, Brinkaström 418, Fågelmara, Torsås kommun. Bilden visar åtgärdens som helhet.

Kontakta Pernilla Landin, Torsås kommun 010-35 33187 eller pernilla.landin@torsas.se om ni har frågor eller funderingar.
Tänk på att det är blött på platsen.
Enklare fika servera. Arrangemanget är kostnadsfritt.
Arrangemanget arrangeras tillsammans med Torsås kustmiljögrupp.

VÄLKOMNA