Föreläsning och Föreningsstämma

( Protokoll samt bilagor från mötet finner ni under fliken Bibliotek och sedan under dokument).

Torsdag 2 maj, Torsås kommunhus, Allfargatan 26, lokal Fulvik.

Välkommen på föreläsning och föreningsstämma.

Vi börjar kl. 18:00 med föreläsning och diskussion om vattenhållande åtgärder, anläggande mm. Föreläsare är Naturcentrums Jens Ratcovich.

ca 19:20 föreningsstämma.

Mellan föreläsningen och föreningsstämman bjuder vattenrådet på smörgåstårta.

VÄLKOMMEN.

Inbjudan och kallelse

Handlingar Föreningsstämma

Verksamhetsberättelse 2023

Revisionsberättelse 2023

Resultat och balansräkning 2023

Verksamhetsplan och budget 2024