Uppdaterad verksamhetsplan.

Vid styrelsens senaste möte enades styrelsen om att öka årets budget och belopp som sedan tidigare agnets i verksamhetsplanen för året.

Vattenrådet går under året in med 30 000 kr för att anlita experthjälp för att ta fram handlingar så fler åtgärder kan genomföras.

Vattenrådet kommer också att vara medfinansiärer och stå för kostnader för vattenanalyser från provtagning av bäckar och diken som mynnar ut i kustvattnet. detta är en samverkan med Kustmiljögruppen och kommunen. en hjälp för att ta fram underlag för uppföljning och åtgärder.

Se hela verksamhetsplanen med uppdateringar 2024-06-13.