Vattenrådet försöker arbeta med både stort och smått. Vi deltar i samråd och skriver yttrande, vi lägger grus i vattendrag, vi ordnar vandringar runt vattendrag, våtmarker mm. Vi genomför höstbål årligen, vi försöker vara med och samverka där vatten är involverat.