Vattenrådet för Buatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken är en ideell organisation som arbetar med fokus på vatten genom att hålla i aktiviteter, genomföra åtgärder och diskutera vatten. Allas åsikt är viktig, stor som liten, med förkunskap eller novis. Genom förståelse och samverkan kan vi göra skillnad. Vi gör stort och smått.

Vattenrådets styrelse 2019 – 2023.

Rep.
Torsås kommun

Ordförande
Roland Swedestam

Vice ordförande
Christofer Johansson


Grisbäcken
Bruatorpsån
Skog
Kustmiljögruppen
Kustmiljögruppen
Småföretagare
Ospecificerad

Ordinarie ledamöter:
Ralf Johansson
Magnus Nilsén
Lena Peribert
Pia Prestel
Kåge Eklund
Germund Eriksson
Pernilla Landin (kassör och sekreterare)

Ersättare:
Bertil Aspernäs
Bengt Johansson
Jörgen Johansson
Hans Brolin
Jarl Sturesson
Tomas Olsson