Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken är en ideell organisation som arbetar med fokus på vatten genom att hålla i aktiviteter, genomföra åtgärder och diskutera vatten. Allas åsikt är viktig, stor som liten, med förkunskap eller novis. Genom förståelse och samverkan kan vi göra skillnad. Vi gör stort och smått.

Vattenrådets styrelse 2023-2026

Rep.
Torsås kommun

Ordförande
Hans Larsson

Vice ordförande

Henrik Bokor Nilsson


Grisbäcken
Bruatorpsån
Skog
Kustmiljögruppen, KMG
KMG, kassör & sekreterare
Småföretagare
Ospecificerad

Ordinarie ledamöter
Ralf Johansson
Magnus Nilsén
Britt Johansson
Kåge Eklund
Pernilla Landin

Germund Eriksson
Vakant

Ersättare
Bertil Aspernäs
Bengt Johansson
Jörgen Johansson
Pia Prestel


Vakant
Vakant