Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken är en ideell organisation som arbetar med fokus på vatten genom att hålla i aktiviteter, genomföra åtgärder och diskutera vatten. Allas åsikt är viktig, stor som liten, med förkunskap eller novis. Genom förståelse och samverkan kan vi göra skillnad. Vi gör stort och smått.

Vattenrådets styrelse 2023-2026

Ordförande
Hans Larsson

Ordinarie ledamöter
Ralf Johansson
Magnus Nilsén
Britt Johansson
Kåge Eklund
Pia Prestel
Sten Sundås
Pernilla Landin

Vice ordförande
Henrik Bokor Nilsson

Ersättare
Bertil Aspernäs
Bengt Johansson
Jörgen Johansson
Hans Brolin
Stefan Carlsson
Bjarne Reinholdsson