Vattenrådet för Buatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken är en ideell organisation som arbetar med fokus på vatten genom att hålla i aktiviteter, genomföra åtgärder och diskutera vatten. Allas åsikt är viktig, stor som liten, med förkunskap eller novis. Genom förståelse och samverkan kan vi göra skillnad. Vi gör stort och smått.

Vattenrådets styrelse 2019 – 2023.
Rep. Ordförande Vice ordförande
Torsås kommun Roland Swedestam Christofer Johansson
Ordinarie ledamöter: Ersättare:
Grisbäcken Ralf Johansson Bertil Aspernäs
Bruatorpsån Magnus Nilsén Bengt Johansson
Skog Lena Peribert Jörgen Johansson
Kustmiljögruppen Pia Prestel Hans Brolin
Kustmiljögruppen Kåge Eklund Jarl Sturesson
Småföretagare Germund Eriksson Tomas Olsson
Ospecificerad Pernilla Landin ( kassör och sekreterare)

  • Vill ni komma i kontakt med oss kontakta Pernilla.landin@torsas.se
  • Vill ni läsa mer om vattenråden i Kalmar län gå in på
    http://www.vattenrad.se