6 augusti 2022 genomförde vattenrådet biotopvårdande åtgärder på en sträcka nedanför Söderåkra i Bruatorpsån. Sammantaget lades ca 20 ton grus med dimensioner mellan 24-63 och 100-200 mm på en plats där botten bestod mjuk botten.

Nu finns det ett fint botten stenigt botten material som skapar bättre fortsättningar och vilja för Öringen att leka i och för smolten att växa upp i.

Här finner ni en liten sammanställning som gjorts av CJ natur. http://media7.vattenrad.se/2022/08/Redovisning-av-biotopvard-i-Bruatorpsan-2022

FÖRE