Fredag 12 Mars: Samråd inför åtgärder längs Torsåsån

Under flera år har Torsås kommun arbetat med olika åtgärder i området runt Ödet. Åtgärder som planerats och som genomförts har fokus på att hålla och fördröja vatten, biologisk mångfald och tillgänglighet. Under hösten 2020 planerades att en våtmark skulle anläggas, ut med Villagatan. Tyvärr avslog Länsstyrelsen åtgärden med motivering att den inte var kostnadseffektiv. Nu gör kommunen nytt försök att anlägga vattenfördröjande åtgärder i området.

Till Projektbeskrivning: Åtgärder Längs Torsåsån  På sida 3 kan se en karta med inritade åtgärder.

Vi möts vid Kyrkans parkering i Torsås.

När: 12 mars kl. 13:00 – 14:30

Hur: Fysiskt eller digitalt. Återkoppla om ni vill delta digitalt, så bjuds ni in via TEAMS. Om ni deltar fysiskt så träffas vi vid våtmarken vid kyrkans parkering. Efter 13:00 går vi ut i åtgärdsområdet och diskuterar föreslagna åtgärder.

På plats träffar ni undertecknad och Naturcentrums Per Saarinen

För mer information:
Pernilla Landin,
Miljöinspektör och vattenprojektansvarig,
Torsås kommun
Telefon: 0486–33 187
E-post: pernilla.landin@torsas.se