Dags för föreläsning igen 26/5

 Norra Möre, Ljungbyåns och Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd har en föreläsningsserie om vatten och idag 15:00 är det dags igen.

Idag kommer Regine Ullman från Kalmar vatten att hålla i föreläsningen. Hon kommer att föreläsa om hur vi kan se vårt avloppsvatten som en resurs. Hur se ett hållbart VA-system ut? Vad kan vi då använda det renade avloppsvattnet till, ska vi dricka det? eller kommer det att kunna användas till annat framgent.

Föreläsningarna sänds digitalt via zoom och efter föreläsningen finns tid att ställa frågor. Föreläsningarna kommer också att spelas in så att man kan titta på dem i efterhand.

Du kan hitta mer information och länk till mötet på deras hemsida vattensamling.se

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ostkustens-vattensamling.png