Föreningsstämma 8 juni 2023

Kallelse till föreningsstämma för
Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd.

Plats: Torsås kommun, lokal Fulvik, ingång via Allfargatan 26, Torsås.

Datum: 8 Juni.

Klocka: 17:30.

Program:

17:30 Jan Jan Wågesjö, åtgärdssamordnare och vattenrådgivare på Hushållningssällskapet berättar om diknings – och markavvattningsföretag.
Vad är det och hur jobbas det med frågan. ”Minivattenråd i dikningsföretag” LOVA fortsätt LEVA.

ca 19:00 föreningsstämman startar. Dagordning och övriga dokument hittar ni nedan.

Innan föreningsstämman börjar, serveras smörgåstårta.

Dokumentation:

+ Kallelseföreningsstämma

+ Resultat och balansräkning 2022

+ Verksamhetsberättelse 2022

+ Verksamhetsplan samt budget