Hållbarhetsresa, Lördagen 17 september, 9:15 till ca 13
Inspirationsresa om biologisk mångfald. Få inspiration, ökad kunskap och tips om pollinerande insekter och vilka åtgärder som går att göra hemma i er egen trädgård.

Videbäcksmåla -våtmarksvisning. Söndag 18 september, kl. 10.00 -13.00
Visning av en våtmark i Videbäcksmåla. Vi besöker en grund skogsvåtmark på ca. 8 ha som anlades förra året.

Fladdermusvandring. Torsdag 22 september kl.19:30– ca 20:30
Går alla djuren och lägger sig som vi gör på kvällen eller är det några som vaknar? Följ med Pelle Magnusson en runda i skymningen för att se nattlivet på Ödet.

Omställning av åkermark till blomsteräng med biologiska värden. Lördagen 24 september 11-13

Ta chansen att hänga på och lyssna, lär och hjälp till att anlägga
blomsteräng, sandbankar och skapande av insekts-och bihotell.

hela programmet och er information om aktiviteterna hittar ni på https://visittorsas.se/evenemang/