Höstbål 27 augusti

Bruatorpsån, Grisbäcken, och Brömsebäckens vattenråd tillsammans med Torsås kustmiljögrupp
Bjuder in till årets höstbål med tema Båtars miljöpåverkan på kustvattnet och diskussion vad som kan göras och vad som görs.
Från 19:00 finns vi på plats för diskussion samt möjlighet att gå en tipspromenad.
Vi säger farväl till sommaren och manifesterar för Östersjön, kusten och vattnet, genom att tända höstbålet kl. 20:30.
Samma dag och tid som på många andra platser runtom
Östersjön.
VARMT VÄLKOMNA
Vi bjuder på något enklare att äta och dricka.