Biotopvård 6 Augusti

Välkommen att delta på biotopvård lördagen den 6/8.

Lördagen den 6/8 kommer vi skapa bättre förutsättningar för Öringen att leka och leva ut med en sträcka i Bruatorpsån.