Våtmarksföreläsing 6 April

Har du sett att Norra Möre, Ljungbyåns och Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd har en föreläsningsserie om vatten?

På tisdag klockan15:00 är det dags för föreläsning igen, denna gång med tema: ”Våtmarker”.

Föreläsningarna sänds digitalt via zoom och efter föreläsningen finns tid att ställa frågor. Föreläsningarna kommer också att spelas in så att man kan titta på dem i efterhand.

Du kan hitta mer information på deras hemsida vattensamling.se