Hållbarhetsvecka i Torsås kommun

evenemang

Hållbarhetsveckan pågår mellan 16-24 september. Vill uppmärksamma er på att det finns många spännande aktiviteter, vattenrådet vill lyfta några av aktiviteterna:

  • Kuststädning på Strandens Dag, kustremsan mellan Dalskär till Badudden i Bergkvara. 16/9 kl. 12:00. Samling vid Skytteholmen i Bergkvara.
  • Fladdermusvandring på Ödet i Torsås. 17/9 kl. 19:30. Samling vid kyrkans parkering i Torsås.
  • Hållbarhets- och avloppsmässan på parkeringen vid Badudden i Bergkvara 18/9, 15:00-18:00.
  • Visning av nyanlagt svämplan mm vid Villagatan i Torsås 21/9 kl. 17. Vi samlas vid kyrkans parkering och går genom Ödet till Villagatan.
  • Visning av nyanlagd vattenåtgärd i Brinkaström, 23/9, kl. 11. Vi samlas på gårdsplanen, Brinkaström 418 (en aktivitet som Vattenrådet & Kustmiljögruppen samarrangerar)

Läs mer i informationsbladet som ni som är boende i Torsås kommun får under närmaste dagarna i era brevlådor.

Hela programmet och mer information om respektive aktivitet hittar ni i evenemangskalender, följ länken https://visittorsas.se/evenemang/